Lenovo USB-C Travel Hub G2 Docking Station 4X91A30366
Brand: Lenovo
Codice: 0195235660669